Oceňování nemovitostí

Oceněvání nemovitostí

Naše společnost Vám vyhotoví znalecké posudky, odborné odhady nemovitostí, ale také jednoduchá vyjádření k ceně obvyklé (tržní hodnotě) například pro dědické řízení.​

Posudky jsme schopni vyhotovit i do 3 dnů od zaměření nemovitosti. V případě potřeby je možno vyhotovit posudek i do 24 hodin.​

Oceňujeme primárně v rámci Moravskoslezského kraje, ale také ve zbytku České republiky

Předmět ocenění:​

Rodinné domy, chaty, byty, nebytové prostory, obytné domy, budovy, haly, garáže, pozemky, věcná břemena, věcná práva, nájemné, pachtovné, hřbitovní stavby.​

Účel ocenění:​

 • ocenění nemovité věci před prodejem​
 • převody nemovitých věcí​
 • dědická řízení​
 • vypořádání společného jmění manželů​
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví​
 • vznik věcného práva (břemena užívání, vedení a jiná)​
 • insolvenční řízení​
 • stanovení obvyklé (tržní) ceny nemovité věci či věcného práva​
 • stanovení obvyklé (tržní) ceny nájmu​
 • a jiné​

Stanovení ceny podle účelu ocenění:​

 • podle cenového předpisu (cena úřední, administrativní)
 • ​cena obvyklá (tržní)

Aktuality

ELEFANT Group s.r.o.

Kontaktujte nás

Adresa: Lidická 544, 739 61 Třinec-Lyžbice

info@elefant.cz

+420 777 007 727

+420 777 767 800